Donosna investicija z obrestovanjem na vloženo glavnico

Donosna investicija vam nudi priložnost za ustvarjanje dodatnega zaslužka in dobrega pasivnega dohodka. Pri tem je potrebno izbrati le najboljšo obrestno mero, ki bo poskrbela za to, da se bodo vaša vložena sredstva obrestovala in plemenitila znotraj vnaprej določenega časovnega obdobja.

Običajno naložbe, ki se obrestujejo po določeni stopnji, delujejo kot depoziti, kar pomeni, da na glavnico pridobite fiksno ali variabilno obrestno mero, po izteku časovnega obdobja pa si izplačate zaslužek ali pa denar reinvestirate in ga zadržite na računu. Pri izbiri najbolj ugodne investicijske možnosti je poleg višine obrestne mere potrebno zagotoviti tudi varnost, zato da ne boste preveč tvegali.

Ali investiranje v bančne depozite nudi dober zaslužek?

Bančni depoziti predstavljajo najbolj klasično obliko investiranja v naložbe, ki na vložena sredstva oziroma glavnico nudijo določeno obrestno mero, po kateri se obrestuje vezan denar. Ker banke z vloženimi sredstvi upravljajo ali pa jih celo investirajo v državne obveznice in druge varne naložbe, za to ponujajo obrestno mero, ki pa velikokrat ne nudi dobrih zaslužkov.

Izračunan povprečni letni donos se giblje okoli enega odstotka, zato ne moremo reči, da je to donosna investicija, saj na tisoč vloženih evrov zaslužite le deset evrov. Poleg tega je dobro vedeti, da banke za svoje storitve zaračunavajo letne upravljavske stroške, kar posledično niža vrednost naložbe. Pomembno je tudi to, da iz bančnih depozitov ne morete predčasno dvigniti denarja, ne da bi za to morali plačati določeno denarno kazen.

Kombinirane naložbe v bančne depozite in investicijske sklade

Nekoliko boljši zaslužek lahko ustvarite s kombiniranjem določene vsote denarja, ki ga želite vezati za kratkoročno ali dolgoročno obdobje, v sestavljene naložbe, pri čemer lahko del sredstev investirate v bančne depozite, drugi del sredstev pa v vzajemne in investicijske sklade. Finančne institucije za vezavo sredstev v dva različna produkta nudijo boljše pogoje, kot so višje obrestne mere na depozit ali nižje stroške upravljanja.

S tem boste poskrbeli za razpršitev sredstev in bogat naložbeni portfelj, bolj donosna investicija pa vas čaka v vzajemnih skladih, saj skladi investirajo sredstva v obveznice in tudi delnice. Pri bančnih depozitih lahko pričakujete veliko mero varnosti, saj so vezana sredstva do določenega zneska zavarovana iz strani države, pri vzajemnih skladih pa je nekoliko več tveganja, vendar boste zato tudi ustvarili višjo donosnost.

Donosna investicija v zavarovana posojila

Alternativno naložbo bančnim depozitom in vzajemnim skladom nudijo zavarovana posojila, ki delujejo kot depoziti, vendar gre pri tem za to, da se na investicijskih platformah združujejo tako posojilojemalci kot vlagatelji, kateri financirajo posojila in za to pridobijo dobro obrestno mero. Vse kar morate narediti je, da odprete uporabniški račun in nakažete sredstva na investicijski račun.

Na drugi strani to ni le donosna investicija, temveč nudi tudi veliko mero varnosti. Naložbe so zavarovane iz strani zavarovalnic, zato v primeru ne odplačevanja posojila iz strani posojilojemalca pridobite povrnjeno vso glavnico skupaj z natečenimi obrestmi. Ustvarite lahko naložbeni portfelj, investirate tudi manjše zneske v več naložb in po izteku zapadlosti ponovno investirate denar ali pa si dobiček le z nekaj kliki nakažete na osebni bančni račun.

Donosna investicija z obrestovanjem na vloženo glavnico