Iščem računovodjo, a izbira ne bo enostavna

Čeprav imamo na voljo ogromno ponudbe, bo izbira precej zahtevna, če iščem računovodjo. Tu moramo biti namreč pozorni na številne detajle, ki odločajo o tem, kako bomo z računovodskimi strokovnjaki zadovoljni. Poleg tega nam široka ponudba lahko izbiro celo oteži, saj bomo težje preleteli vse ponudbe številnih računovodskih servisov.

Predvsem pa moramo za dobro izbiro najprej dobro poznati svoje želje in potrebe. Vsak podjetnik ima svoje prioritete na tem področju, zato ni mogoče priporočiti ene same rešitve vsem podjetjem. Če iščem računovodjo, moramo vedno opredeliti točne zahteve in pričakovanja glede na potrebe podjetja. Šele na tej podlagi lahko pobrskamo po ponudbi in najdemo računovodski servis, ki ima najbolj ustrezno ponudbo. Kar dobro bo treba razmisliti o tem, katere rešitve sploh pridejo v poštev.

Za katera opravila iščem računovodjo?

Na prvi pogled se morda zdi, da vsi računovodski servisi opravljajo iste storitve, a v resnici je ponudba precej razgibana in se v marsičem razlikuje. Zato moramo dobro poznati svoje potrebe, da sploh vemo, katere storitve iščemo.

Običajno se zanesemo na to, da bo računovodski servis sam pripravil ponudbo storitev, ki jih potrebuje naše podjetje. Tako recimo iščem računovodjo za s.p., v tem primeru bomo gotovo dobili prilagojeno ponudbo prav za samostojne podjetnike. To so celoviti paketi storitev za takšne pravne osebe, prilagajamo pa jih lahko glede na pričakovan obseg dela. Pričakujemo ugodne cene, ni pa nujno, da bodo ti paketi zelo fleksibilni.

Včasih iščemo računovodjo za mala in srednje velika podjetja, tu je že treba bolj podrobno opredeliti pričakovanja in zahteve. Podjetja se med seboj precej razlikujejo in upoštevati je treba mnoge detajle, recimo število zaposlenih, število strank, morebitne posebnosti pri obračunavanju plač, prispevkov, potnih stroškov, olajšav … Splača se na računovodski servis nasloviti povpraševanje in se pozanimati o prilagojeni ponudbi.

Računovodski servis seveda pripravi tudi ponudbo za večja podjetja, a v tem primeru se bomo gotovo zanimali za prilagojene storitve, večja podjetja običajno zaposlijo svoje računovodske strokovnjake.

Iščem računovodjo z minimalnimi stroški

Med prioritetami, ki jih postavimo ob iskanju računovodskega servisa, je pogosto na prvem mestu cena. To velja predvsem za samostojne podjetnike, ki računovodskega servisa morda niti ne potrebujejo nujno, a jim bo seveda v veliko pomoč.

Če iščem računovodjo z najnižjo ceno, lahko dobimo dokaj dobro ponudbo, a moramo biti veliko bolj pozorni na to, da ne izberemo kakšnega neustreznega računovodskega servisa. Računamo na to, da bodo cenejše ponudbe dosegle nekaj deset evrov na mesec za samostojne podjetnike z manjšim obsegom poslovanja.

Iščem računovodjo za pomoč pri samostojnem poslovanju

Tudi tisti, ki računovodskega servisa ne potrebujejo, bodo te storitve dobro izkoristili. Ravno zato je cenovno ugodna ponudba tako zanimiva. V nekaterih primerih lahko še dodatno prihranimo, če se računovodskim opravilom posvetimo tudi sami. Tu nam priskočijo na pomoč računalniški programi, ki omogočajo izdajanje računov in pomagajo pri drugih računovodskih nalogah. Tudi v tem primeru sicer iščem računovodjo za pripravo letnih računovodskih izkazov in za druge zahtevnejše naloge, a vseeno lahko dobimo zelo ugodne in elegantne rešitve te vrste.

Iščem računovodjo, a izbira ne bo enostavna

Iščem računovodjo za vodenje poslovnih knjig v oblaku

Če boste v spletni brskalnik vtipkali »iščem računovodjo«, boste dobili veliko rezultatov, iz katerih boste težko izluščili vse potrebne informacije, ki jih potrebujete, ko iščete kakovosten in izkušen računovodski servis za vodenje poslovnih knjig vašega podjetja.

Pri iskanju najbolj ustreznega računovodskega servisa za vaše podjetje, je potrebno pri vsakem ponudniku preučiti posamično ponudbo za storitve. Ne glede na to, kateri računovodski program trenutno uporabljate v podjetju, pa lahko vedno preidete na program, ki je vzpostavljen v oblaku oziroma na oddaljenem strežniku. Tako se lahko povežete tudi s knjigovodjo, ki uporablja enak program.

Iščem računovodjo, ki uporablja program v oblaku

Če ste se v podjetju odločili za uporabo e računovodstva, tedaj lahko na spletni strani ponudnika storitve tudi poiščete računovodske servise, ki pri svojem delu uporabljajo program v oblaku. Družbo za vodenje računovodskih izkazov lahko poiščete glede na lokacijo oziroma regijo ali pa glede na naziv podjetja.

Ko se boste povezali z e računovodstvom lahko vse pomembne finančne podatke, obračune in druge knjigovodske postavke spremljate preko mobilnega telefona ali računalnika, ne glede na to, kjer se nahajate. Z računovodjo ste lahko v kontaktu preko telefona ali pa preko programa, kjer spremljate vnose novih računovodskih postavk v realnem času.

Ažurno sodelovanje z računovodskim servisom

Velika prednost uporabe e računovodstva je v tem, da program samodejno posodablja vse pomembne postavke, ki se spreminjajo glede na zakonodajne predpise in računovodske standarde. To olajša delo tudi knjigovodjem, saj jim ni potrebno ročno spreminjati nastavitev.

Tako ste lahko prepričani, da so finančni podatki in podatki o poslovanju vašega podjetja vedno točni in pravilni, ne da bi vam bilo potrebno preverjati dela računovodij. Ob izbiri ustreznega računovodskega servisa pa je seveda pomembno, da so zaposleni ustrezno strokovno podkovani, zato da bodo tudi najbolj izkoristili dane možnosti in funkcije programa v oblaku.

Usklajeno povezovanje med podjetniki in knjigovodjami

Ko iščete računovodski servis se lahko ob prvi ponudbi dogovorite, da boste določene knjigovodske postavke vnašali sami v podjetju, druge postavke pa vnaša knjigovodja. Tako lahko sami poskrbite za vnašanje prejetih in izdanih računov ter vodite evidenco osnovnih sredstev, ali pa vnašate postavke iz inventure. Knjigovodja pa ima nenehen dostop v online program v delu obračunavanja plač, davkov in izdelave letne bilance stanja.

Ko vtipkate v internetni iskalnik »iščem računovodjo« preglejte pri posameznem ponudniku, ali nudi e računovodstvo. Informacije o tem pa lahko najdete tudi na spletni strani Minimax ponudnika programa v oblaku.

Iščem računovodjo za vodenje poslovnih knjig v oblaku