Kako zaslužiti z investicijami na spletnih platformah?

Kako zaslužiti z investicijami, ki so na voljo na spletnih platformah in pri tem neodvisno od finančnih institucij ustvariti dober zaslužek? Spletne platforme postajajo vedno bolj priljubljene za vlagatelje, ki želijo upravljati s svojimi sredstvi in ustvariti naložbeni portfelj po meri. Nekatere platforme ponujajo vlaganje v naložbe tudi z minimalnimi zneski, zato ni potrebno investirati velikih vsot sredstev.

Digitalizirano investiranje nudi številne priložnosti tudi za vlagatelje začetnike, saj sta registracija in odprtje računa povsem enostavna postopka, pri čemer je potrebno le izpolniti določene obrazce in slediti navodilom za prenos sredstev iz bančnega na uporabniški račun. Enako velja tudi za prenos zaslužkov. Spletne platforme so narejene tako, da nudijo dobro uporabniško izkušnjo, mnoge izmed njih so tudi prilagojene mobilnim napravam.

Kako zaslužiti z investicijami in ne tvegati izgub?

V prvi vrsti je potrebno izbrati ponudnika oziroma spletno platformo, ki nudi veliko mero varnosti. Največkrat gre za preverjene in zaupanja vredne platforme s tradicijo in z dobrimi ocenami investitorjev, kar je mogoče preveriti na spletnih forumih. Varnost je lahko opredeljena iz dveh vidikov. Vlagatelja mora z vzpostavljenimi mehanizmi ščititi pred zlorabami osebnih podatkov in spletnimi vdori.

Na drugi strani pa je pomembno preveriti, za kakšne vrste naložb gre. Na primer, določene investicije so v delu glavnice in ustvarjenih obresti zavarovane iz strani zavarovalnic, zato investitor dobi povrnjena sredstva, nekatere naložbe pa nudijo višjo stopnjo tveganja. Če nudijo višje tveganje za izgube, tedaj morajo biti tudi donosi višji. V nasprotnem primeru se investiranje ne izplača, saj vlagatelj tvega veliko, a na drugi strani zasluži premalo za dano tveganje.

Kako zaslužiti z investicijami, če gre za vezavo sredstev v depozite?

Določene spletne platforme ponujajo investiranje v različne naložbe, ki delujejo po principu bančnih depozitov, vendar se od njih razlikujejo v tem, da investiranje poteka neodvisno od bank in zato ima vlagatelj proste roke pri ustvarjanju portfelja in pri izboru naložb. Pri depozitih gre za to, da investitor veže sredstva v določeno naložbo za vnaprej dogovorjeno časovno obdobje.

V tem obdobju pa se glavnica obrestuje po vnaprej določeni obrestni meri. Natečene obresti predstavljajo za vlagatelja zaslužek, ki si ga izplača po zapadlosti naložbe, ali pa denar reinvestira v druge investicije, ki so na platformi na voljo za investiranje. V tem primeru gre za plemenitenje sredstev skozi obdobje. Vlagatelj lahko veže manjše zneske v več različnih naložb. Pri tem je pomembna tudi višina obrestne mere.

Investiranje na spletu brez skritih stroškov

Pred pričetkom investiranja in odprtjem računa na izbrani platformi se je potrebno pozanimati tudi o tem, ali platforma zaračunava nekatere stroške in v kolikšnih odstotkih. Namreč, dodatni stroški lahko precej zmanjšajo vrednost naložbe, kar lahko vlagatelji ugotovijo šele kasneje. Zato je transparentnost v temu delu ključnega pomena.

Zatorej, kako zaslužiti z investicijami in pri tem poiskati najbolj ugodno možnost na spletu? Potrebno je preveriti, ali spletna platforma zaračunava stroške registracije in odprtja računa ter na drugi strani tudi zaprtja računa, ali zaračunava stroške predčasnega umika naložbe in letne upravljavske stroške, ter ali zaračunava še nekatera druga nadomestila za uporabo.

Kako zaslužiti z investicijami na spletnih platformah?