Kako deluje spletni program za izdajanje računov?

Spletni program za izdajanje računov in vodenje poslovnih knjig deluje kot računovodski in poslovni sistem, njegova posebnost pa je v tem, da je povezan z oddaljenim strežnikom ponudnika storitve in zato je vanj mogoče dostopati preko interneta. Tako program ni potrebno namestiti na posamezen računalnik, vendar ima podjetnik dostop iz kateregakoli računalnika in elektronske naprave.

E računovodski sistem združuje tako podjetnike kot računovodje, pri čemer se podatki nenehno posodabljajo in ažurirajo. Gre za brezpapirno poslovanje, ki računovodjem olajšuje delo, podjetniki pa imajo hitrejši in preglednejši dostop do finančnih podatkov. Sistem združuje vse potrebne funkcije za knjigovodenje in računovodenje. Med njimi je tudi izstavljanje e-računa.

Program za izdajanje elektronskih računov

Sistem v oblaku nudi vse potrebne funkcije za izstavljanje in izmenjavo elektronskih računov, pri čemer se podatki posodabljajo v skladu z zakonodajo. Tista podjetja, ki poslujejo s proračunskimi uporabniki potrebujejo to funkcijo. E računovodstvo pripravi tri datoteke, kot je e-račun, ovojnica e-računa in račun v PDF formatu.

Na voljo je tudi funkcija za podpisovanje elektronskih faktur, ki deluje na operacijskih sistemih Windows, Mac in Linux. Velika prednost je v tem, da lahko podjetje z e-računi prihrani tudi do 60 odstotkov stroškov. Celoten postopek izstavljanja faktur pa poteka po treh različnih kanalih, ki so prilagojeni kupcem in proračunskim uporabnikom.

E-račun – pošiljanje na e-mail prejemnika

Preko spletnega računovodskega sistema je mogoče enostavno poslati e-račun na elektronski naslov kupca. Kupec nato prejet dokument uvozi v svoj ERP ali bančni sistem ali pa fakturo natisne. Takšen način posredovanja faktur je najbolj primeren za izmenjavo med kupci v gospodarstvu in ne za proračunske uporabnike kot kupce.

Program za izdajanje računov – posredovanje preko e-banke

Sistem za vodenje poslovnih knjig v oblaku omogoča tudi funkcijo posredovanja elektronskih faktur preko e-banke, pri čemer pripravi vse potrebno za uvoz dokumentov v elektronsko banko. Računovodja ali podjetnik lahko z enim uvozom v e-banko preneseta več faktur hkrati. Banka pa nato dokumente posreduje kupcem po ustreznih kanalih. Kupci izstavljene fakture prejmejo v svojih e-bančnih sistemih. Tak način posredovanja faktur je po zakonodaji primeren tudi za proračunske uporabnike.

Elektronski račun – posredovanje preko posrednika BizBox

Spletni portal BizBox je mogoče povezati z Minimax računovodskim in poslovnim sistemom v oblaku. Integracija med sistemoma omogoča enostavno posredovanje in pošiljanje elektronskih faktur. Ker tako BizBox kot program za izdajanje računov delujeta preko spleta, ju ni potrebno nameščati kot dodatno programsko opremo na računalnik, pri čemer takšna uporaba omogoča enostavnejše brezpapirno poslovanje.

Kako deluje spletni program za izdajanje računov?