Poznate vse funkcije, ki jih ima program za izdajanje računov?

Praktično vsak podjetnik v 21. stoletju uporablja programsko opremo za pomoč pri poslovanju, med pogostimi pripomočki pa je ravno program za izdajanje računov. To orodje nam močno olajša razna računovodska opravila, ne le izstavljanja računov, a ravno z računi bomo imeli verjetno največ dela, zato se je smiselno osredotočiti na te funkcionalnosti. Verjetno nam bo program ponudil celo vrsto opcij, ki jih lahko dobro izkoristimo.

Seveda ne gre pričakovati, da bomo potrebovali prav vse funkcionalnosti dobrega programa za vodenje računov. Ta programska oprema se pripravlja za širok spekter uporabnikov, tako da ponuja cel nabor funkcij – podjetniki bodo pač uporabili tiste, ki so najbolj relevantne za njihovo situacijo. Jasno je, da bo treba že v izhodišču izbrati pravi program za izdajanje računov, tistega, ki ponuja najboljši nabor funkcij za posameznega podjetnika. Za to pa moramo vedeti, kaj sploh imamo na voljo in kako nam te funkcije pomagajo.

Vsak program za izdajanje računov omogoča enostavno izstavljanje računov

Ključna funkcija vsakega računovodskega programa je seveda ta, da nam omogoča izstavljanje računov. Morda bi si mislili, da je to povsem enostavna naloga, a hitro se izkaže, da se že pri tem srečamo tudi z nekaterimi posebnimi zahtevami, ki jih ni tako lahko izpolniti. Zato mora program za izdajanje računov prepričati že s svojimi osnovnimi funkcijami. Navsezadnje imamo z izstavljanjem računov kar dosti dela, ki se mu preprosto ne moremo izogniti.

Poznamo različne oblike računov, ki jih pripravljamo za različne vrste kupcev, veliko pa je odvisno tudi od poslovnih praks podjetja. Vse več podjetij se odloča za brezpapirno poslovanje, torej tudi računov ne tiskamo več, temveč jih pošiljamo v obliki digitalnih datotek. Še en korak naprej naredijo tisti, ki se odločijo za poslovanje s standardiziranimi e-računi, ki niso le računi v digitalni obliki. Takoj se torej srečamo z različnimi oblikami računov, ki jih mora program za izdajanje računov podpirati.

Program za izdajanje računov poenostavi še druge opravke z računi

Vsak račun nam nalaga še nekaj dodatnega dela onkraj priprave računa. Tudi pri tem nam program za izdajanje računov močno pomaga.

Takšna programska oprema pogosto ponuja možnosti samodejnega pošiljanja računov na naslov naših kupcev. E-računi se lahko preprosto izvozijo v obliki, ki omogoča obdelavo z avtomatskimi sistemi in plačilo s spletno banko. Vedno imamo na voljo tudi možnost za tiskanje računa, prav tako se bodo računi samodejno beležili v evidenco poslovanja.

Dober program za izdajanje računov ima še druge funkcije. Pripravlja računovodske izkaze in poročila, na podlagi vseh podatkov obračunava prispevke, DDV in druge dajatve. Lahko pomaga tudi pri obračunavanju plač, potnih nalogov in pri drugih opravkih.

Vsak program za izdajanje računov ima svoje funkcije

Ne moremo pričakovati, da bo prav vsak računovodski program ponudil isti nabor funkcij. Nekatera orodja so zelo preprosta in dejansko služijo le temu, da lahko brez težav izstavljamo račune. Nekateri programi imajo le osnovne funkcije za samostojne podjetnike in mala podjetja. Napreden program za izdajanje računov pa dejansko ponuja cel nabor opcij za večja podjetja in zahtevne podjetnike.

Poznate vse funkcije, ki jih ima program za izdajanje računov?

Program za izdajanje računov je osnova sodobnega poslovanja

Praktično vsako sodobno podjetje uporablja program za izdajanje računov. To je že povsem osnovna oprema, ki odgovarja na potrebe vseh vrst podjetij, od samostojnih podjetnikov do največjih korporacij. Seveda poznamo različne variante takšnih programov, uporabljamo lahko različne funkcije, a vedno je pametno poizvedeti več o programski opremi, ki nam pomaga pri najbolj osnovnih opravilih pri vodenju podjetja.

Z izdajanjem računov se gotovo sreča prav vsak podjetnik. Nekatera podjetja izdajajo po več tisoč računov na dan, manjši podjetniki pripravijo morda le nekaj računov na mesec – v vsakem primeru nam program za izdajanje računov močno olajša delo, ima pa tudi druge pomembne prednosti. Ne gre le za prihranek časa, še več je vredno to, da se izognemo napakam in pomotam ter zagotovimo pravilno pripravo računov.

Program za izdajanje računov preprečuje napake

Največje tveganje, ki ga imamo pri izdajanju računov, je verjetno to, da bi na dokument zapisali kakšne napačne podatke ali pa bi na nujne informacije pozabili. Če račune pripravljamo ročno, obstaja za to kar visoko tveganje, saj je treba misliti na številne podrobnosti, ki jih zahteva račun. Pravzaprav imamo veliko dela že s tem, da se pozanimamo o vseh nujnih podatkih, da pripravimo vzorec računa in nato vedno sami urejamo vse podatke.

Tu nam program za izdajanje računov močno olajša delo in preprečuje morebitne napake. Tak program namreč samodejno preverja vpisane podatke, določene informacije lahko kar sam doda na račun. Že ob ustvarjanju novega računa je navedena pravilna zaporedna številka, naveden je pravi datum, imamo tudi podatke o podjetju in vse druge nujne informacije. Prav tako nam program za izdajanje računov pomaga pri vpisovanju podatkov o plačniku, vpišemo lahko le naziv ali davčno številko in vsi podatki se vnesejo samodejno. Program izračuna zneske glede na vpisane postavke in količine, obračuna tudi popuste, davke in podobno. Tako se izognemo napakam, predvsem pa si delo močno olajšamo in ga pohitrimo.

Program za izdajanje računov pomaga vsakemu podjetniku

Jasno je, da so funkcije računovodskega programa v veliko korist prav vsakemu podjetniku. Uporaba takšnega programa je za večja podjetja povsem samoumevna, pravzaprav takšni podjetniki uporabljajo zmogljive računovodske sisteme, ki poleg računov pripravljajo tudi drugo dokumentacijo.

Pri manjših podjetnikih je bolj verjetno, da bomo našli posameznike, ki še vztrajajo pri ročnem pisanju računov, sploh če imajo manjši obseg poslovanja. A hitro se izkaže, da je program za izdajanje računov prava izbira tudi za te podjetnike, saj s takšnim programom nimamo omembe vrednih stroškov, prav tako ni dodatnega dela z uvedbo programa v naše poslovne prakse.

Program za izdajanje računov dobimo zelo poceni

Obstajajo raznovrstni računovodski programi, s katerimi si lahko pomagamo pri izdajanju računov in drugih opravilih pri vodenju podjetja. Nekateri programi so celo brezplačni, a so tudi precej osnovni in nam lahko nakopljejo nekaj preglavic. Na srečo pa tudi boljši programi ne prinašajo visokih stroškov – pogosto je program za izdajanje računov vključen v paket storitev računovodskega servisa, lahko pa dobimo tudi druge programe, ki jih plačujemo mesečno. Verjetno bo treba za uporabo takšnega programa odšteti le kakšnih deset ali dvajset evrov na mesec.

Program za izdajanje računov je osnova sodobnega poslovanja

Tudi izdan račun še prinaša nekaj dela

Načeloma se zdi, da je izdan račun zaključni opravek pri kakšnem delu, vsaj z računovodskega vidika. Z računom opravimo svoje zahteve in čakamo na plačilo. Pri opravljanju same dejavnosti, za katero smo račun izdali, je seveda lahko drugače, morda bo treba delo še opraviti, dobaviti izdelke ali opraviti kaj drugega, a z računovodskega vidika nas po računu ne čaka več veliko dodatnega dela. A vseeno se izkaže, da bo treba še kaj postoriti, zato teh opravkov ne moremo preprosto spregledati.

Kaj bo treba še postoriti? Ni nujno, da bomo imeli kakšne posebne obveznosti, lahko pa hitro izpostavimo nekatere koristne opravke, ki nam jih še nalaga izdan račun. Tako bomo poslovali veliko bolj elegantno in učinkovito, na dolgi rok tudi bolj uspešno.

Vsak izdan račun moramo imeti v evidenci

Predvsem je pomembno to, da imamo dober nadzor nad svojim poslovanjem. Evidenca izdanih računov je med najbolj pomembnimi oblikami spremljanja poslovanja, saj imamo enostaven vpogled v statistiko opravljenega dela in prejetega denarja. Ni pa nujno, da bomo izdanim računom enostavno sledili.

Če račune izdajamo sami ročno, bomo morali tudi v vodenje evidence vložiti kar nekaj dela. Ena izmed zahtev je že ta, da račune dejansko hranimo nekje na varnem. A v praksi nam pogosto še bolj koristi to, da imamo enostaven pregled nad številom računov, nad zneski, kupci, opravljenim delom … Vse to je ročno težko spremljati.

Veliko bolje bo, da uporabimo računalniški program, ki lahko za vsak izdan račun spremlja razne podatke, ki so predstavljeni v preglednih poročilih. To je za uspešno poslovanje veliko bolj smiselna opcija, sploh v večjih podjetjih.

Z dobrim programom izdan račun ne bo povzročal težav

Računalniški programi nam močno pomagajo že pri izstavljanju računov. Ne bo treba ročno vnašati in urejati podatkov, večino informacij lahko program vnese samodejno. Tako se izognemo napakam, poleg tega pa si delo tudi olajšamo.

Še bolj dobrodošlo je to, da program vsak izdan račun trajno hrani in omogoča dober pregled nad temi dokumenti. Na enem mestu imamo vpogled v statistiko poslovanja. Račune lahko razvrščamo glede na različne kriterije, hitro lahko izbrskamo račune za posamezne stranke, razvrstimo jih po zneskih ali datumu, lahko določimo tudi druge filtre. Tako bomo imeli odličen pregled nad svojim poslovanjem, tako za spremljanje statistike kot tudi za pripravo poročil in projekcij.

Tako je vsak izdan račun pravzaprav uporaben podatek za sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev. Ne gre le za računovodske obveznosti, temveč za koristno sredstvo za uspešno dolgoročno poslovanje.

Pomemben je tako prejet kot izdan račun

Veliko dela imamo lahko tudi s prejetimi računi. Tudi nad temi moramo imeti dober pregled, da sledimo odhodkom in bilanci stanja. Predvsem pa je pomembno to, da račune pravočasno plačamo in pravilno knjižimo. Računovodski programi nam tu pomagajo z avtomatsko obravnavo prejetih računov, pripravijo plačilne naloge in račune s pomočjo spletne banke lahko tudi plačajo. Tako prejet kot izdan račun bomo torej uspešno obdelali, če imamo na voljo ustrezno orodje. Računovodski računalniški programi na tem področju ponujajo zelo prepričljive funkcije.

Tudi izdan račun še prinaša nekaj dela

Odkup računov pomaga pri rednem poslovanju

Pogosto si odkup računov predstavljamo kot rešitev v primeru, da imamo težave z neplačniki. Zapadle terjatve prinašajo kar nekaj dodatnega dela in stroškov, zato bi se jih radi znebili, če ne moremo pričakovati plačila. Ravno zato je odkup terjatev zelo priljubljena opcija, saj bomo za svoje terjatve dobili vsaj nekaj denarja, namesto da bi se v nedogled ukvarjali z neplačniki, od katerih ne bomo nikoli izterjali niti centa. A prav tako se lahko podobni instrumenti uporabljajo pri rednem poslovanju, kar je lahko zelo dobra ideja.

V vsakem primeru ima namreč odkup računov določene prednosti, ki jih bomo dobro izkoristili. Že to, da se ni treba ukvarjati z upravljanjem terjatev, je lahko zadosten razlog, da pobrskamo po finančnih instrumentih, ki so nam tu na voljo.

Odkup računov ima več dobrodošlih prednosti

Nezapadle terjatve veljajo za obliko obratnih sredstev, pričakujemo lahko, da bomo ta sredstva hitro dobili in uporabili za financiranje poslovanja. Ravno zato so lahko terjatve problematične, saj se moramo na plačilo načeloma čakati, sploh če imamo dolge plačilne roke – to so ugodnosti za kupca, za podjetje pa to pomeni tveganje za likvidnostni krč. Tu že pride do izraza ena izmed glavnih prednosti odkupa terjatev, to je vzdrževanje stalne likvidnosti.

Namesto, da bi morali čakati na plačilo s strani kupca, lahko nezapadle terjatve takoj prodamo in dobimo znesek na račun že v enem dnevu. Sam kupec ima še vedno časa do datuma zapadlosti, da poravna svoje obveznosti, izognemo se le temu, da moramo čakati na plačilo, da dobimo denar. Tako imamo vedno na razpolago likvidna sredstva iz prodaje, torej lahko sproti financiramo svoje poslovanje brez potrebe po dodatnih virih.

Odkup računov ima seveda še druge prednosti. Takoj se recimo znebimo tudi opravkov, ki jih prinaša upravljanje terjatev. Zmanjšamo tveganja in morebitne stroške v primeru zamud in neplačil. Kupcem pa lahko ponudimo boljše pogoje, saj si lahko privoščimo daljše plačilne roke.

Kdo opravlja odkup računov?

Te storitve so torej zelo dobrodošle in jih lahko dobro izkoristi praktično vsako podjetje. Bo pa treba najprej najti izvajalca, ki takšne storitve opravlja. To so finančni strokovnjaki, ki se ukvarjajo s faktoringom. Pripravljajo prilagojene ponudbe za različne vrste podjetij, običajno se tu pripravi individualna ponudba za vsako podjetje glede na obseg poslovanja in druge značilnosti.

Pomembno je, da za te storitve poiščemo zanesljivega in fleksibilnega partnerja. To ima velik vpliv na končno izkušnjo, saj so postopki za odkup računov lahko izredno enostavni, lahko pa tudi nekoliko bolj zapleteni.

Odkup računov v praksi

Če najdemo ponudbo zanesljivih in izkušenih faktorjev, bomo lahko pričakovali zelo dobro izkušnjo pri dolgoročnem sodelovanju. Redno poslovanje svojega podjetja lahko financiramo iz lastnih virov, ki jih takoj dobimo iz prodaje zahvaljujoč odkupu terjatev, ne da bi imeli s tem kaj dodatnega dela. Običajno že ob izdajanju računov označimo, da so ti računi za odkup, to je pa tudi vse, kar je treba storiti. Faktor opravi odkup računov in prenese sredstva na račun podjetja, nato prevzame vse obveznosti z upravljanjem terjatev in prejemom plačila s strani kupca.

Odkup računov pomaga pri rednem poslovanju

Iščem računovodjo, a izbira ne bo enostavna

Čeprav imamo na voljo ogromno ponudbe, bo izbira precej zahtevna, če iščem računovodjo. Tu moramo biti namreč pozorni na številne detajle, ki odločajo o tem, kako bomo z računovodskimi strokovnjaki zadovoljni. Poleg tega nam široka ponudba lahko izbiro celo oteži, saj bomo težje preleteli vse ponudbe številnih računovodskih servisov.

Predvsem pa moramo za dobro izbiro najprej dobro poznati svoje želje in potrebe. Vsak podjetnik ima svoje prioritete na tem področju, zato ni mogoče priporočiti ene same rešitve vsem podjetjem. Če iščem računovodjo, moramo vedno opredeliti točne zahteve in pričakovanja glede na potrebe podjetja. Šele na tej podlagi lahko pobrskamo po ponudbi in najdemo računovodski servis, ki ima najbolj ustrezno ponudbo. Kar dobro bo treba razmisliti o tem, katere rešitve sploh pridejo v poštev.

Za katera opravila iščem računovodjo?

Na prvi pogled se morda zdi, da vsi računovodski servisi opravljajo iste storitve, a v resnici je ponudba precej razgibana in se v marsičem razlikuje. Zato moramo dobro poznati svoje potrebe, da sploh vemo, katere storitve iščemo.

Običajno se zanesemo na to, da bo računovodski servis sam pripravil ponudbo storitev, ki jih potrebuje naše podjetje. Tako recimo iščem računovodjo za s.p., v tem primeru bomo gotovo dobili prilagojeno ponudbo prav za samostojne podjetnike. To so celoviti paketi storitev za takšne pravne osebe, prilagajamo pa jih lahko glede na pričakovan obseg dela. Pričakujemo ugodne cene, ni pa nujno, da bodo ti paketi zelo fleksibilni.

Včasih iščemo računovodjo za mala in srednje velika podjetja, tu je že treba bolj podrobno opredeliti pričakovanja in zahteve. Podjetja se med seboj precej razlikujejo in upoštevati je treba mnoge detajle, recimo število zaposlenih, število strank, morebitne posebnosti pri obračunavanju plač, prispevkov, potnih stroškov, olajšav … Splača se na računovodski servis nasloviti povpraševanje in se pozanimati o prilagojeni ponudbi.

Računovodski servis seveda pripravi tudi ponudbo za večja podjetja, a v tem primeru se bomo gotovo zanimali za prilagojene storitve, večja podjetja običajno zaposlijo svoje računovodske strokovnjake.

Iščem računovodjo z minimalnimi stroški

Med prioritetami, ki jih postavimo ob iskanju računovodskega servisa, je pogosto na prvem mestu cena. To velja predvsem za samostojne podjetnike, ki računovodskega servisa morda niti ne potrebujejo nujno, a jim bo seveda v veliko pomoč.

Če iščem računovodjo z najnižjo ceno, lahko dobimo dokaj dobro ponudbo, a moramo biti veliko bolj pozorni na to, da ne izberemo kakšnega neustreznega računovodskega servisa. Računamo na to, da bodo cenejše ponudbe dosegle nekaj deset evrov na mesec za samostojne podjetnike z manjšim obsegom poslovanja.

Iščem računovodjo za pomoč pri samostojnem poslovanju

Tudi tisti, ki računovodskega servisa ne potrebujejo, bodo te storitve dobro izkoristili. Ravno zato je cenovno ugodna ponudba tako zanimiva. V nekaterih primerih lahko še dodatno prihranimo, če se računovodskim opravilom posvetimo tudi sami. Tu nam priskočijo na pomoč računalniški programi, ki omogočajo izdajanje računov in pomagajo pri drugih računovodskih nalogah. Tudi v tem primeru sicer iščem računovodjo za pripravo letnih računovodskih izkazov in za druge zahtevnejše naloge, a vseeno lahko dobimo zelo ugodne in elegantne rešitve te vrste.

Iščem računovodjo, a izbira ne bo enostavna

Donosno investiranje s pametno izbiro investicije

Vsak, ki želi svoja sredstva nekam vložiti in s svojo investicijo na dolgi rok kaj zaslužiti, se zanima za kar se da donosno investiranje. Prav to je namreč glavni razlog, da se sploh odločimo za tovrstno uporabo svojih sredstev. Pričakujemo, da bomo s tem početjem kaj zaslužili, morda bomo uspeli vzpostaviti učinkovit sistem za pridobivanje dobrodošlega pasivnega prihodka. Nenazadnje pa je prav donosno investiranje tudi pot do pravega bogastva, če smo dovolj spretni, imamo zadosten začetni kapital in izkoristimo prave priložnosti.

V vsakem primeru so prav obljubljeni donosi tisti, ki nas prepričajo v investicijo, paziti pa moramo na to, da na ta račun ne zanemarimo tveganj, ki jih investicija prinaša. Še zdaleč ni nujno, da bo najbolj donosno investiranje pri tistih opcijah, ki imajo dejansko najvišje pričakovane donose – to so namreč tudi najbolj tvegane investicije, torej obstaja večja možnost, da bomo vložek izgubili. Za najboljši končni rezultat se bolj splača iskati investicije, ki imajo ugodno razmerje med tveganji in donosi ter tako na dolgi rok res ponujajo priložnost za stabilen pasivni prihodek.

Donosno investiranje ponujajo zavarovana posojila

Ena izmed možnosti, ki jih imajo preudarni investitorji pri iskanju naložb z idealnim razmerjem med donosi in tveganji, so gotovo tudi zavarovana posojila. Prav pri teh namreč dobimo precej visoko obrestno mero, ne da bi morali za to sprejemati visoka tveganja.

Zavarovana posojila delujejo tako, da financirajo poslovanje podjetij, ki ta posojila koristijo, nato pa pridobljene obresti ob vračilu posojil razdelijo med investitorje. Sistem je zelo zanesljiv, saj ne stavimo na kakšne nepredvidljive premike, vrednost investicije izhaja preprosto iz tega, da podjetje ob odplačevanju posojila plačuje tudi obresti. Tveganja so že v izhodišču minimalna, saj so to dobro znani in priljubljeni mehanizmi financiranja, katerim ustrezajo le zanesljivi posojilojemalci. V primeru, da pride do težav z odplačevanjem, pa investitorje zaščiti zavarovalni sklad, ki preprečuje izgube investicije.

Donosno investiranje na druge načine

Izberemo lahko seveda tudi druge možnosti za investicijo. Če nas zanimajo le maksimalni donosi, se bomo verjetno odločili za kakšne bolj tvegane investicije. S tega vidika v zadnjem času izstopajo kriptovalute, ki dosegajo vrtoglave vrednosti, a vrednost tudi hitro pade. Visoko vrednost imajo tudi nepremičnine, pri katerih so tveganja nekoliko nižja, a takšna investicija zahteva več kapitala in več dela. Dober kompromis med donosi in tveganji imajo delnice, če smo se pripravljeni posvetiti izbiri pravih opcij. Na voljo pa imamo še nekatere druge možnosti za donosno investiranje, ki se jih morda splača raziskati.

Kakšne zaslužke prinaša donosno investiranje?

Vsakega investitorja zanima predvsem to, koliko bo z naložbo lahko zaslužil. Ravno po tem primerjamo donosne investicije, čeprav pričakovani donos po navadi ni dobro merilo za primerjavo. Varne možnosti, ki imajo minimalna tveganja, ponujajo le nekaj odstotkov obresti na letni ravni. Tu zavarovana posojila izstopajo z relativno visoko obrestno mero, ki dosega tudi okoli 8%. To je recimo primerljivo z delnicami. Nekatere bolj tvegane opcije za donosno investiranje imajo okoli 15% ali 20% donose, seveda lahko tudi več, če najdemo res dobro priložnost in imamo nekaj sreče.

Donosno investiranje s pametno izbiro investicije

Finančni strokovnjaki v podjetju Achilles

Pri reševanju kakšnih zagat pri upravljanju finančnih tokov v podjetju se strokovnjaki iz podjetja Achilles lahko izkažejo za nepogrešljivega partnerja. Na ta način namreč lahko najdemo prilagojene rešitve, s katerimi bo lažje uspešno poslovati, lahko pa najdemo tudi prave rešitve za kakšne specifične težave. Na svoj račun bodo prišli predvsem tisti, ki iščejo zanesljiv vir financiranja svojega poslovanja in bi radi pri tem ostali neodvisni. Na voljo so finančne storitve, pri katerih ni visokih obresti in skritih stroškov, predvsem pa ni vezave, ki bi podjetje omejevala. Storitve, kot je faktoring, se pogosto primerjajo z bančnimi krediti in priporočajo predvsem tistim, ki pri bankah ne morejo dobiti ugodnih pogojev.

Podjetje Achilles se večinoma ukvarja prav s faktoringom. To je izredno dobrodošel finančni instrument za tiste, ki želijo s svojo prodajo zanesljivo financirati svoje poslovanje. Najboljše rezultate si obetajo uspešna mala in srednje velika podjetja, predvsem start-upi, izvozniki in druga podjetja, ki morajo biti pri poslovanju še posebej odzivna.

Achilles faktoring

Faktoring predstavlja osrčje ponudbe podjetja Achilles. Pokriva potrebe širokega spektra strank, predvsem naslavlja ambiciozne podjetnike, ki imajo dobro poslovno strategijo, ne dobijo pa pravočasno zadostnih sredstev za razvoj svojega poslovanja.

Faktoring je odkup nezapadlih terjatev, ki jih faktor prevzame od podjetja. Ob tem jih takoj financira oziroma poplača, tako da podjetje takoj dobi denar od prodaje svojih izdelkov ali storitev. Faktor prevzame upravljanje terjatev in odgovornost za izterjavo zneska s strani kupca. Tak sistem lahko odlično deluje za vse vpletene stranke, sploh če izberemo ponudbo izkušenih finančnih strokovnjakov.

Kako deluje Achilles faktoring?

Prednosti izkušenih faktorjev se v praksi hitro pokažejo. Faktoring je namreč v načelu dokaj preprosta storitev, a v resnici vključuje celo vrsto detajlov, ki lahko naredijo čisto drugačno izkušnjo pri različnih ponudnikih. Ravno zato se splača izbrati Achilles faktoring. Tu namreč pričakujemo zelo elegantno delovanje. Najprej je treba pridobiti ponudbo in skleniti sodelovanje, tu bo nekaj usklajevanja in birokracije. Pri samem odkupu terjatev pa sploh nimamo več posebnih opravkov, preprosto izberemo terjatve, ki jih želimo predati faktorju, vse se opravi kar na daljavo preko sistema, ki je v neki meri celo avtomatiziran. Celoten postopek omogoča elegantno poslovanje na dolgi rok, tako da lahko vedno računamo na zanesljiv vir likvidnih sredstev.

Achilles kot pomemben poslovni partner

Z zanesljivimi storitvami faktoringa lahko postane Achilles pomemben poslovni partner za različne vrste podjetij. Nenazadnje vsako podjetje potrebuje zalogo likvidnih sredstev in zanesljiv dotok sredstev iz prodaje. Če ta postopek pospešimo in postavimo s faktoringom, lahko pričakujemo bistveno več svobode pri upravljanju poslovanja, predvsem se odpirajo nove možnosti za poslovni razvoj. Prav tako se podjetje lažje odzove na nepredvidene stroške in druge težave.

Podjetja, ki cenijo svobodo in neodvisnost, bodo iskala zanesljive poslovne partnerje, ki jih ne omejujejo, temveč jim odpirajo nove priložnosti za uspešno poslovanje. S svojimi storitvami Achilles cilja prav na podjetnike, ki ne iščejo le enostavnih rešitev, temveč želijo postaviti dolgoročno strategijo za uspešno poslovanje s pomočjo pravih finančnih strokovnjakov, brez omejitev, ki jih postavljajo banke. Dodatne prednosti faktoringa so le še pika na i!

Finančni strokovnjaki v podjetju Achilles