Načini, kako se znebiti dolgov

Še posebej mlada podjetja, ki šele začenjajo s poslovanjem in imajo manjše prihodke, se lahko znajdejo v zelo neugodni situaciji, ko se srečajo z dolgovi. Gre za zelo pomembno področje poslovanja vsakega podjetja, ki ga je treba obvladati, če podjetnik želi uspešno poslovati. Ključnega pomena je, da čim več naredimo za to, da do dolgov sploh ne bi prišlo. Če pa do njih pride, jih je treba čim prej odplačati. Podajamo vam nekaj nasvetov, kako postopati na tem področju.

oklestite nepotrebne stroške in pridobite več denarja

Pomembno je, da najprej identificirate področja v podjetju, zaradi katerih ste zapadli v dolgove. Če stranke ne poravnajo računov do predvidenih rokov ali imate prevelike stroške s sprotnim poslovanjem, potem morate najti načine, kako priti do denarja. Lahko se odpoveste storitvam, ki jih ne potrebujete tako nujno ali pa prodate opremo, ki vam ne služi več.

Naredite finančni načrt

Preračunajte, kolikšni so vaši mesečni prilivi in odlive načrtujte skladno s tem. Pazite, da nikoli ne boste zapravili več, kot si lahko privoščite. Hkrati pa dajte vedno še nekaj denarja na stran. Ta naj vam služi za poravnavo morebitnih dolgov od prej.

Odplačevanje dolgov glede na obrestne mere

Če imate več dolgov, ki jih morate odplačevati, potem glejte na to, da boste najprej odplačali tiste z najvišjimi obrestnimi merami, saj vam ti predstavljajo največjo škodo na finančnem področju. Ko boste odplačali te dolgove pa se pomikajte po obrestnih merah navzdol do najnižjih.

Pogovorite se z upniki

Navežite stik z upniki, katerim ste dolžni, in jim razložite svojo finančno situacijo. Skušajte se dogovoriti za plačilne pogoje, ki bodo za vas bolj ugodni.

Iščite informacije pri strokovnjakih

Če se vam upniki niso pripravljeni prilagoditi pri plačilnih pogojih, potem je smiselno, da se za nasvet obrnete k strokovnjakom s tega področja. Mogoče vam bodo predlagali kakšno drugo rešitev, s katero boste lahko rešili finančne težave.

Vir: entrepreneur.com

Načini, kako se znebiti dolgov

Kako kot podjetnik ravnati z dolgovi?

Podjetnik mora poznati razliko med dobrimi in slabimi dolgovi, ki nastajajo v podjetju. Ugodni dolgovi so tisti, katerih vir so posojila, hipoteke in krediti. Preko njih lahko podjetje nekaj pridobi. Po drugi strani so neugodni dolgovi tisti, ki jih podjetje ne mora uporabiti za nadaljnjo rast. Gre za denar za nakup stvari, ki si jih podjetje v resnici ne more privoščiti. Na koncu slabi dolgovi nikoli ne prinesejo ugodnih rezultatov.

Nekaj razlogov, zakaj podjetja zapadejo v slabe dolgove:

  1. Velika nihanja na področju denarnega toka: Podjetniki velikokrat zanemarjajo vidik drastičnih poskokov denarnega toka. S pomočjo kreditne kartice blažijo pretirana nihanja na tem področju. Na tak način na kratek rok ustvarijo ravnovesje. Mislijo, da bodo zlahka odplačali kredit v naslednjem mesecu, vendar se to ne izide. Tukaj se začne krizna situacija;
  2. Preveč pritiska na posel: Veliko podjetnikov bi rado živelo od svoje dejavnosti, še preden jih je le-ta zmožna vzdrževati. Zapustijo svoje delovno mesto in trdo delajo v svojem podjetju zato, da bi si začeli izplačevati plače iz tega naslova, vendar ne gre. Zato je bolje, da da podjetnik dovolj časa svoji dejavnosti, da se razcveti in se denarni tok ustali ter šele nato zapusti obstoječo službo, ki mu predstavlja vir prihodkov;
  3. Prevelika samozavest: Velikokrat se podjetnik na podlagi tega, da je nekaj let imel dober zaslužek na račun dejavnosti, odloči, da bo čim več vlagal v podjetje, da bo to kar najhitreje rastlo. Vendar se to nemalokrat izkaže kot slaba odločitev. Tako nagle odločitve se lahko odrazijo v poslabšanju ekonomskega stanja, spremembi panoge in izgubi nekaj večjih strank. v končni fazi podjetnik tvega, da podjetje zaradi vsega skupaj propade.

Kako se izogniti slabim dolgovom?

Da bi podjetnik uspešno posloval, je ključnega pomena, da se čim prej znebi slabih dolgov. Kako naj se tega loti? Najprej mora narediti ustrezen plan, se ga držati, nato pa proslaviti svoj uspeh.

Najprej si postavite cilj, kolikšen delež mesečnih prihodkov boste namenili odplačevanju dolgov. Večji kot bo ta delež, prej boste rešili problem.

Nato razvrstite dolgove, ki jih morate odplačati, po velikosti od največjega do najmanjšega in začnite pri izplačevanju tistega, ki je največji, del določenega mesečnega zneska pa namenite odplačevanju najmanjšega dolga. Na ta način boste kmalu poplačali manjše dolgove, zaradi česar se boste bolje počutili.

Na področju dolgov je najboljša preventiva

Najboljša možnost za razrešitev situacije je, da se izognete temu, da bi dolg sploh nastal. Pri tem vam lahko pomagajo naslednji nasveti: minimalizirajte svoje stroške, nove ljudi zaposlite le, če si finančno lahko privoščite, izognite se potratnim investicijam in nepotrebnim stroškom, ne prenaglite se -delajte na počasni rasti podjetja.

Takoj , ko ugotovite, da imate opravka z dolgom, ki vam dela škodo namesto koristi, morate začeti iskati rešitev, da boste situacijo uredili. Dlje časa, kot boste odlašali, težje bo rešiti nastalo zagato.

Vir: entrepreneur.com

Kako kot podjetnik ravnati z dolgovi?

Zakaj je lahko UV tiskalnik koristna pridobitev za vaše podjetje?

Tiskanje je v zadnjih časih čedalje bolj napredno, zato uporabniku omogoča raznovrstne funkcije. Najnaprednejši UV tiskalniki ne omogočajo zgolj tiskanja na papir, ampak lahko le-to izvajate na najrazličnejše materiale. Tisk na kovino, plastiko, steklo in ostale materiale je tako lahko izvedljiv.

Pri UV tiskanju gre za to, da je za njegovo delovanje uporabljena UV svetloba. Ta princip zagotavlja, da je barva na materialu v trenutku posušena. Tako je izdelek gotov v trenutku, ko pride iz tiskalnika. Tisk na kovino, steklo, plastiko, tekstil in še razne druge materiale po tej metodi postane izvedljivo za uporabnika.

Uporaba UV tiskalnika v podjetju

Če pogledate okoli sebe, vidite, da je na večini vsakodnevnih predmetih logotip določenega podjetja; če gre za pisalo, kalkulator ali kaj drugega. Tisk lahko na primer izvedemo na ovitek od pametnega telefona in podobno. tiskanje na akril je druga kategorija. Včasih se je lahko na akril izvajal le črno-bel tisk, danes pa je to možno v barvah.

UV tisk se lahko izvaja na tekstil; na majice in druga oblačila. To je lahko za podjetje zelo uporabno, saj se v majicah z logotipom podjetja strankam lažje približajo in jim že takoj dajo vedeti, iz kje prihajajo. To lahko torej učinkuje kot dobra promocijska tehnika. Majice lahko podarjajo tudi zadovoljnim strankam, ki na tak način s svojo pojavo širijo dober glas o določeni blagovni znamki.

To je le nekaj osnovnih primerov možne uporabe UV tiskalnika. Možnosti je seveda še mnogo več in z malo domišljije lahko podjetje pride do res izjemnih rezultatov.

Vrednost investicije

Treba pa se je zavedati, da so UV tiskalniki, kateri zagotavljajo tisk na kovino, plastiko in druge materiale, zelo dragi. Za podjetje torej predstavljajo veliko investicijo. Podjetje mora zato dobro premisliti, ali tako napravo dejansko potrebuje in če si jo lahko privošči. V primeru, če je odgovor ne, še vedno obstaja druga možnost. V primeru, če podjetje le na vsake toliko potrebuje tovrstno storitev, se lahko obrne na ustreznega ponudnika, ki bo proti plačilu to izvedel zanj.

Zakaj je lahko UV tiskalnik koristna pridobitev za vaše podjetje?

Metode izterjave dolga

Izterjava tujina je postopek, ko podjetje uporabi eno ali več metod, ki služijo temu, da od stranke, ki živi v tujini, dobi denar, ki mu ga je ta dolžna za to, ker je zanjo opravilo določeno storitev ali ji posredovalo produkte, ki jih izdeluje. Podjetje ob opravljeni storitvi stranki izstavi račun, na katerem je pripisan rok, ko le-ta zapade. Če ob izteku določenega datuma zneska podjetje še vedno ne dobi, mora temu ustrezno ukrepati.

Lahko zadostuje že prijazen opomin

Obstajajo različni načini izterjave tujina. Najpogosteje se vse skupaj začne z blagimi opomini. V primeru, če ni učinka, pa podjetje poseže po drugih metodah. V prvih fazah podjetje običajno s stranko stopi v kontakt tako, da jo pokliče ali ji pošlje elektronsko sporočilo. Obe metodi služita stranki kot blag opomin. Z njima ji podjetje da vedeti, da obstaja dolg, ki ga mora poravnati. Dobro je, da, v primeru, če podjetje s stranko komunicira preko telefona, najprej previdno vpraša, kaj je razlog, da račun še ni bil poravnan. Lahko je stranka enostavno pozabila plačati in bo znesek nakazala v roku nekaj dni. Mogoče je tudi to, da ve, da je znesek dolžna, vendar pa zaradi določenih finančnih problemov, ki jih trenutno ima, tega do sedaj ni mogla izvesti. Tudi v tem primeru morata obe strani priti do dogovora. Stranka mora povedati, kdaj meni, da bodo finančni problemi razrešeni. Tako se določi nov rok, ko naj bi bil denar nakazan.

Včasih pa je treba poseči po drugih metodah

Včasih se zgodi, da je kljub prijaznim opominom podjetje neuspešno pri izterjavi tujina. Če ugotovi, da ga stranka ne jemlje resno in da dogovori niso upoštevani, potem je smiselno, da v sam postopek vplete še tretjo osebo, ki ji lahko pri tem pomaga. Na agencijah, ki se profesionalno ukvarjajo z izterjavo, so zaposleni ljudje, ki imajo na tem področju veliko znanja in izkušenj in vedo, kakšne metode se najbolj učinkovite pri izterjavi tujina. Agencije so pri svojem delu skrajno profesionalne, zato se trudijo postopke izpeljati na čim bolj vljuden in spoštljiv način.

Metode izterjave dolga

Coworking je zanimiv način dela

Samostojnim podjetnikom in mladim, inovativnim podjetjem, ki šele vstopajo v svet podjetništva, se pogosto priporoča coworking. Gre za zanimivo obliko dela, ki bi jo lahko prevedli kot “so-delanje”, temelji pa na sodelovanju in povezovanju, ki je pozitivno za vse sodelujoče.

Kaj je coworking?

Coworking je trend, ki je prišel iz tujine, običajno pa ga enačimo s poslovnimi prostori, ki si jih deli več podjetnikov. Res je, skupen najem prostorov, v katerih vsakdo najde svoj kotiček za delo, je ena izmed značilnosti te oblike dela, ni pa bistvena. Poleg zniževanja stroškov za poslovne prostore je pomembno predvsem povezovanje. Coworking temelji na ideji “več glav več ve”. Podjetnike spodbuja, da si med seboj pomagajo, delijo izkušnje in eden drugemu stoji ob strani. Izkušnje in znanje nekoga so lahko prav tisto, kar nekomu drugemu manjka, in obratno.

Coworking skupine najdemo v večini večjih mest tudi pri nas. Včasih se poimenujejo s tem izrazom, drugič ne – nenazadnje je tudi v raznih podjetniških inkubatorjih in start-up laboratorijih zaželeno, da se dela po principu sodelovanja. Coworking pride namreč vedno prav in skupen razvoj, s katerim lahko napredujejo vsa vpletena podjetja, prinaša večje uspehe.

Kakšno coworking okolje je najboljše?

Nekateri coworking centri so nehomogeni, kar pomeni, da se v njih združujejo podjetja in podjetniki z različnih področij. Nekdo se ukvarja z računalniškim programiranjem, nekdo drug s prevajanjem, tretji s prodajo naravne kozmetike … Kadar vsakdo dobro obvlada svoje področje, znotraj njega pa se ukvarja z ustaljenim delom in ne teži k stalni inovativnosti, je takšen coworking odličen. Nenazadnje podjetnik, ki prodaja kozmetiko, potrebuje tudi programerja, ki mu bo pomagal pri spletni prodaji, ter prevajalca, ki bo deklaracije na izdelkih prevedel v tuje jezike.

Druga možnost pa je homogena skupina, kjer se vsi ukvarjajo z delom znotraj enega samega področja. V tem primeru lahko pričakujemo več napredka znotraj specifik tega področja. Če imamo na enem mestu specialista za spletni marketing, razvijalca aplikacij za mobilne telefone, mojstra za spletne prodajalne in podobno, si lahko nadejamo, da bodo skušali ta svoja sorodna področja povezati na nov, povsem inovativen način, in tako postreči tudi z zanimivimi novimi produkti.

Coworking je zanimiv način dela

Aparat za vodo zagotavlja dostop do kakovostne vode

Aparat za vodo – cena ni pretirana, če upoštevate, da na tak način zagotovite dostop do kakovostne vode zaposlenim in strankam. Dehidracija lahko vodi v resne zdravstvene probleme. Sploh v tem hitrem tempu življenja ljudje marsikdaj pozabijo popiti dovolj vode. Zaradi tega se procesi v telesu ne morejo tekoče odvijati, kar lahko privede na dolgi rok do resnih obolenj. So pa vidne že kratkoročne posledice. Ljudje, ki niso dobro hidrirani, se namreč dosti težje osredotočajo na delo, koncentracija je manjša, manj imajo energije, zato je delo opravljeno slabše, kot bi bilo sicer. Prav zato bi moralo biti delodajalcem prioriteta, da se temu izognejo in ustrezno poskrbijo za delavce tudi na tem področju.

Kakšna je prednost avtomatov za vodo in v čem se razlikujejo?

Aparat za vodo cena se razlikuje glede na posamezne aparate. Razlikujejo se glede na količino vode, ki jo lahko skladiščijo v sebi, na sam dizajn. So pa tudi številne druge specifike, ki so različne od avtomata do avtomata. Gre pa za to, da je v teh avtomatih voda, ki je dobro prečiščena, zato se izognete morebitnim primesem, ki se sicer lahko občasno pojavljajo v vodi iz pipe. Tako poskrbite za zdravje zaposlenih in morebitnih strank in poslovnih partnerjev, ki pridejo na obisk v vaše podjetje.

Koliko vode naj bi človek spil na dan?

Optimalna količina vode, ki naj bi jo človek popil na dan, je sicer odvisna od mnogih dejavnikov. Med njimi so starost, spol, telesna teža. Pomembno vlogo pa igrajo tudi zunanje okoliščine. V poletni vročini se seveda potrebe po vodi bistveno povečajo. Prav tako morajo več vode spiti delavci, ki opravljajo fizična dela in z znojenjem izgubijo veliko tekočine. Načeloma naj bi vsak človek na dan spil vsaj 2 litra vode.

Pomembno je tudi, da poleg tega, da zaposlenim zagotovite dostop do pitne vode, jih zraven tudi primerno ozaveščate o njenem pomenu. To lahko storite s postavitvijo plakatov na to temo po pisarnah ali pa organizirate različna izobraževanja.

Aparat za vodo zagotavlja dostop do kakovostne vode

Snemanje porok cenik – kako ga določiti?

Snemanje porok je postalo čedalje bolj razširjeno, saj se čedalje več parov odloči, da bodo za poroko najeli profesionalno snemalno ekipo. Na tak način nastanejo fotografije in posnetki z visoko emocionalno in estetsko vrednostjo. Zaradi hitrega tehnološkega napredka je tudi kvalitetna snemalna oprema čedalje bolj dostopna, zato se vse več ljudi odloči za opravljanje takega poklica. Kako pa je s postavljanjem cenika za snemanje porok?

Določiti pravo ceno

Snemanje porok cenik je nekaj, kar moramo kot profesionalni snemalci skrbno premisliti. Po eni strani cene ne smejo biti prenizke, saj se v tem primeru lahko pojavljajo dvomi o naši strokovnosti. Po drugi strani pa tudi previsoke cene odvrnejo stranke od odločitve za našo ponudbo. Glede na to, da je konkurenca na tem področju močna, je dobro, da se zgledujemo že po obstoječih ponudnikih in snemanje porok cenik rangiramo nekje v zlati sredini.

Različni paketi

Poklicni snemalci morajo strankam ponuditi več možnosti, ki jih le-te lahko koristijo. Na voljo naj bodo različni paketi glede na število posnetih fotografij za v poročni album oziroma za dolžino poročnega videa. Nekatere stranke se raje odločajo za manj fotografij in krajše posnetke, nekatere pa si želijo, da bi bil na trak ujet čim večji del dneva, da bi spomini ostali čim bolj živi. Snemanje porok cenik naj bo sestavljen na način, da se zaradi ugodne cene več strank odloča za daljše posnetke.

Akcijske cene

Kot dobra ideja za sestavljanje snemanje porok cenika se izkaže to, da postavite visoko začetno ceno storitev, vendar pa pogosto uvajate razne popuste. Na tak način strankam pokažete, da ste profesionalni, vendar pa se ji hkrati skušate čim bolj cenovno približati. Uvedete lahko posebne količinske popuste. Ponudite lahko ugodno ceno v primeru, če se stranka odloči, da vas najame tako za poročno fotografijo kot tudi za fotografijo nosečnice in snemanje novorojenčka. Stranki, ki vas priporoči prijateljici, ki se namerava poročiti, lahko namenite posebno darilo. Možnosti je torej ogromno, potrebne je le nekaj inovativnosti.

Snemanje porok cenik – kako ga določiti?